Firemná identita

Opakovanie je matka múdrosti…

Prostriedkom k profesionálnemu vystupovaniu spoločnosti smerom von je firemná identita (Corporate identity). Je ňou výzor spoločnosti a jej smerovanie, ktoré môžeme vystihnúť sloganom, vytvorením logotypu, určením jednotných znakov Vašej prezentácie voči okoliu. Tvoria ju ideály spoločnosti zhrnuté v tlačových materiáloch, webových a iných médiách…

Firemná identita však nemusí byť len materiálneho charakteru, podporuje ju aj príbeh vzniku spoločnosti, jej filozofia a v neposlednom rade firemný kolektív. Vychádza z myslenia a cítenia spoločnosti, smeru, ktorým sa chce spoločnosť uberať. Ide o jednotný vizuálny štýl pri prezentácii Vašej spoločnosti voči okoliu.