Exteriérová reklama

Exteriérová reklama sa aj napriek silnej konkurencii zo strany ostatných reklamných médií (ako napr. internet, letáky, atd.) stále teší veľkej obľube.

Je to hlavne z dôvodu, že zákazník sa jej vplyvu len veľmi ťažko vyhne. Exteriérovú veľkoplošnú reklamu môžete vidieť vo viacerých formátoch.

Medzi tie najznámejšie patria: billboardy • bigboardy • megaboardy • citylighty • maľovaná reklama na fasádach budov • vývesné štíty • svetelná reklama • reklama na prostriedkoch MHD • LED-diódové obrazovky • mobilné billboardy a mnohé iné…